Recht op schadevergoeding na vrijspraak?

Indien u als verdachte wordt vrijgesproken, dan wel ontslagen wordt van alle rechtsvervolging, of schuldig wordt verklaard zonder oplegging van een straf of maatregelen, dan zullen de advocaten van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten altijd een schadevergoeding voor u aanvragen. Voorwaarde is wel dat de vrijspraak/ontslag van alle rechtsvervolging onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat de uitspraak definitief moet zijn en er geen mogelijkheden meer zijn om de zaak nogmaals voor een andere rechter aan te brengen.

 

Het verzoek om schadevergoeding moet echter wel worden ingediend binnen drie maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. Het verzoek moet worden ingediend door de ex-verdachte of door zijn erfgenamen. De kosten van rechtsbijstand komen bovendien in dat geval eveneens voor vergoeding in aanmerking.