Rechtsbijstand op basis van een uurtarief

De meest overzichtelijke mogelijkheid is het betalen van uw advocaat op basis van het uurtarief. U ontvangt dan een factuur voor de tijd die de advocaat voor u gewerkt heeft vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief en vermeerderd met de BTW. Uw advocaat zal u meedelen wat het uurtarief is. Afhankelijk van de zaak ontvangt u een tussentijds- of einddeclaratie. Doorgaans vragen we u ook om een voorschot te storten. Alle werkzaamheden die wij verrichten worden verwerkt in onze urenspecificaties. Wij zenden altijd een urenspecificatie mee met onze facturen als wij u op uurtarief bijstaan. Urenspecificaties zijn op verzoek ook tussentijds op te vragen.