Gewelds- en levensdelicten

Een geweldsdelict houdt in dat er een vorm van geweld gebruikt wordt, of dat er gedreigd wordt met geweld. Soms wordt een geweldsdelict gepleegd in combinatie met een ander misdrijf, bijvoorbeeld diefstal met geweld. Geweldsdelicten zijn misdrijven. Bij verdenking van een geweldsdelict zult u hiervoor bij de rechter moeten voorkomen.

Gewelds- en levensdelicten zijn ernstige strafbare feiten waarvoor een verdachte door de strafrechter zwaar bestraft kan worden. Een veroordeling blijft u uw hele leven achtervolgen.

De advocaten van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten kunnen u bijstaan bij onder meer de volgende misdrijven:

• Bedreiging
• Mishandeling
• Mishandeling met de dood tot gevolg
• Huiselijk geweld
• Stalking / belaging
• Vernieling
• Openlijke geweldpleging
• Gewapende overval
• Dood door schuld / doodslag / moord
• Dierenmishandeling

De advocaten van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten zijn er voor u om de negatieve gevolgen van een verdenking zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door het aanvechten van een verdenking, een strafmaat- of bewijsverweer of zuivering van uw naam bij een valse aangifte. Wij zullen strijden voor een zo goed mogelijke uitkomst van uw zaak.