Gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo)

Als u vanwege uw inkomen geen advocaat kunt betalen, dan geldt dat elk Europees land er voor moet zorgen dat haar burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de Rechtsbijstand. De wet regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet een toevoeging. U betaalt dan een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Meer informatie vindt u op www.rvr.org. Uw advocaat zal u informeren over de verschillende mogelijkheden en de aanvraag voor een toevoeging regelen. Behalve als uw voorlopige hechtenis is bevolen bent u altijd een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage brengen wij bij u in rekening. Wij kunnen voor deze eigen bijdrage zo nodig bijzondere bijstand bij de gemeente voor u aanvragen.