Diefstal/verduistering

Diefstal/verduistering Diefstal en verduistering zijn zogenaamde vermogensdelicten. Met deze strafbare feiten gaat altijd een aspect van eigendom, bezit of geld samen. Bij een verdenking kunt u de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken door zo snel mogelijk een advocaat van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten in te schakelen. Bij verduistering gaat het om het niet teruggeven van een goed, dat de verduisteraar rechtmatig onder zich heeft. Voorbeeld is het niet terugbrengen van een huurauto. Dit is geen diefstal, maar verduistering.