Heeft u een dagvaarding ontvangen?

Het Openbaar Ministerie kan u het verwijt maken dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. In dat geval kan de officier van justitie u ter verantwoording roepen bij de rechter. De officier van justitie zal u dan een dagvaarding toesturen. Wij adviseren u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Na ontvangst van de dagvaarding moet u op enig moment verschijnen bij de meervoudige kamer of de politierechter. Bij de meervoudige kamer vinden doorgaans de zwaardere, ernstigere en meer complexe zaken plaats. Te denken valt aan ernstige geweldsdelicten of zedenzaken.

Bij de politierechter worden doorgaans de eenvoudigere kwesties behandeld, zoals het rijden onder invloed, winkeldiefstal of een eenvoudige mishandeling.

In alle gevallen geldt dat u vóór, tijdens en na de zitting recht heeft op rechtsbijstand. De advocaten van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten bestuderen alle stukken die betrekking hebben op het dossier en spreken deze met u door. U wordt volledig ingelicht en voorbereid op de terechtzitting. Tijdens de zitting behartigen wij uw belangen.