Rechtsbijstand op basis van een zaakstarief

Als u meer zekerheid wenst over wat de advocaatkosten zullen zijn, kunt u in sommige gevallen en in sommige zaken er voor kiezen om een vast bedrag te betalen voor de rechtsbijstand in uw strafzaak. Dat geldt dan voor één instantie, dus óf eerste aanleg (rechtbank) óf hoger beroep (gerechtshof) óf cassatie (Hoge Raad). Uw advocaat maakt dan een inschatting van de te besteden tijd en doet u een voorstel. Als u akkoord gaat dan is dat het bedrag wat in rekening wordt gebracht. Het maakt dan niet meer uit hoeveel tijd uw advocaat besteedt. Of u in aanmerking komt voor een zaakstarief kunt u met uw advocaat bespreken.