Kosten

De kosten van de advocaat hangt af van allerlei factoren. Het is daarom niet altijd op voorhand te zeggen wat de exacte kosten zullen zijn. In een gratis (kennismakings)gesprek zal de advocaat van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten u informeren over de mogelijke kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Bij Kalk en Ural Strafrechtadvocaten zijn er drie mogelijkheden:

Rechtsbijstand op basis van een uurtarief

De meest overzichtelijke mogelijkheid is het betalen van uw advocaat op basis van het uurtarief. U ontvangt dan een factuur voor de tijd die de advocaat voor u gewerkt heeft vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief en vermeerderd met de BTW. Uw advocaat zal u meedelen wat het uurtarief is. Afhankelijk van de zaak ontvangt u een tussentijds- of einddeclaratie. Doorgaans vragen we u ook om een voorschot te storten. Alle werkzaamheden die wij verrichten worden verwerkt in onze urenspecificaties. Wij zenden altijd een urenspecificatie mee met onze facturen als wij u op uurtarief bijstaan. Urenspecificaties zijn op verzoek ook tussentijds op te vragen.

Rechtsbijstand op basis van een zaakstarief

Als u meer zekerheid wenst over wat de advocaatkosten zullen zijn, kunt u in sommige gevallen en in sommige zaken er voor kiezen om een vast bedrag te betalen voor de rechtsbijstand in uw strafzaak. Dat geldt dan voor één instantie, dus óf eerste aanleg (rechtbank) óf hoger beroep (gerechtshof) óf cassatie (Hoge Raad). Uw advocaat maakt dan een inschatting van de te besteden tijd en doet u een voorstel. Als u akkoord gaat dan is dat het bedrag wat in rekening wordt gebracht. Het maakt dan niet meer uit hoeveel tijd uw advocaat besteedt. Of u in aanmerking komt voor een zaakstarief kunt u met uw advocaat bespreken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
(pro deo)

Kalk en Ural Strafrechtadvocaten is een samenwerkingsverband in de vorm van een (kosten)maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit de advocaten mr. J.B.A. Kalk en mr. U. Ural. De maatschap staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62468650. De beide advocaten treden naar buiten de gemeenschappelijke naam Kalk en Ural Strafrechtadvocaten. Beide advocaten werken voor eigen rekening en risico.

 

De overeenkomst van opdracht komt tot stand met ofwel mr. Kalk ofwel mr. Ural. In voorkomende gevallen kan de opdracht in onderling overleg worden uitgevoerd door de andere advocaat. Waarneming geschiedt steeds door een van de onder de naam Kalk en Ural Strafrechtadvocaten werkzame advocaat, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is.

 

Kalk en Ural Strafrechtadvocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid niet per advocaat afzonderlijk, doch voor de advocaten gezamenlijk, op kantoorniveau verzekerd.

Kalk en Ural Strafrechtadvocaten kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De betreffende regeling ligt ter inzage op het secretariaat van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten.”